Seminarium uczniowskie
Wrocław 15.05.2011    |    dodano 15.05.2011

Już po raz piąty Sikung Norbert Maday odwiedził Wrocław i poprowadził seminarium, 
w którym uczestniczyło ponad 40 osób z Wrocławskiego Klubu Wing Tsun Kung Fu.
Tematem zajęć była IV sekcja Chi Sao, jej koncepcja i zastosowanie w walce. Uczniowie z wielkim zaangażowanie powtarzali techniki prezentowany przez Sikung’a i w wielkim skupieniu notowali uwagi dotyczące teorii zawartej w IV sekcji Chi Sao.
Warto dodać, że IV sekcja jest ostatnią zamykającą materiał na I stopień mistrzowski. Większość grupy podeszła do egzaminów, które pomyślnie zdała. Podczas egzaminów wyróżnione zostały trzy uczennice:
Anna Barg, Małgorzata Małodobra i Agnieszka Mitko,
otrzymując od Sikunga Norberta Madaya. o stopień wyżej za wysoki poziom egzaminów.

"Wszystkim uczniom serdecznie gratuluje uczestnictwa i zdanych egzaminów, a sobie życzę, aby na następnym seminarium było jeszcze więcej uczestników."
Sifu Andrzej.