Resharped 2
Wilno 20.04.2013    |    dodano 28.04.2013

Film, który trzeba zobaczyć. Seminarium w Wilnie 2013 

 

Kolejna dawka Wing Tsun na najwyższym poziomie: Si-Kung Máday Norbert (9-ty stopień mistrzowski, MOA) podczas seminarium w Wilnie na zaproszenie Si-Fu Linas Gudonavičius (5-ty stopień mistrzowski), nauczał technik MUK YAN CHONG FA (technik drewnianego manekina) asystował mu Si-Fu Bágyi János (5-ty stopień mistrzowski). Another portion Wing Tsun of the highest quality. Si-Kung Máday Norbert (9th Grand Master level, MOA), taught techniques MUK YAN CHONG FA (Wooden Dumny Chi Sau) Si-Fu Linas Gudonavičius (5th Master level, PG),
Si-Fu Bágyi János (5th Master level, PG) A good motivator for everyone. Enjoyment